**Maatregelen Molenmuseum de Valk omtrent museumbezoek. **

1) Bezoekers hebben vooraf (eventueel ook op de dag zelf) een online of telefonische reservering gemaakt voor een dag en een tijdslot (vaststaande starttijd). Zij komen op tijd of maximaal 5 minuten voor starttijd – dus niet eerder- om wachtrijen te voorkomen. Het is vooralsnog niet mogelijk zonder reservering het museum te bezoeken.

2) Bij online of telefonische reservering wordt gecheckt of de bezoekers geen gezondheidsklachten hebben. Dit gebeurd ook bij entree van ons museum. Medewerkers mogen bezoekers entree tot het museum weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand.

3) Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar het museum te komen indien er sprake is van een gezelschap of huishouden. Maximaal 4 personen.

4) Betaal zo veel mogelijk met pin of contactloos (pin of mobiel).

5) Er geldt éénrichtingverkeer binnen het museum. De looproute is duidelijk gemarkeerd. De bovenste 2 etages zijn niet toegankelijk omdat daar eenrichtingverkeer onmogelijk is.

6) Houd in het museum anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezelschap.

7) Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. Bezoekers zijn welkom als zij en hun huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.

8) Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers van het museum.

9) Volg de hygiënemaatregelen zoals geldend in ons museum. Bij aanvang bezoek het desinfecteren van de handen. Er kan geen gebruik gemaakt worden van onze toilet faciliteiten. Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.

10) Bezoekers die zich niet aan de richtlijnen houden, kan worden verzocht hun bezoek te beëindigen.

11) Groepsrondleidingen, -arrangementen, -tickets of -activiteiten vinden vooralsnog geen doorgang

12) Dragen van een niet-medisch mondkapje in het museum geldt voor bezoekers vanaf 13 jaar, medewerkers en leveranciers